Motto


Dziecko może nauczyć dorosłych 3 rzeczy:
cieszyć się bez powodu,
być ciagle czymś zajętym
i domagać się - ze wszystkich sił - tego, czego pragnie.

Paulo Coelho